Pripojenie na Eduroam pre Android

Pre pripojenie k sieti Eduroam sa musíte fyzicky nachádzať v dosahu tejto siete.

1. Otvorte nastavenia zariadenia

 

2. Zvoľte možnosť "Sieť a internet - Wi-Fi, mobilné, spotreba dát, hotspot"

 

3. Pre zobrazenie sietí v dosahu zapnite Wi-Fi pomocou rádiového tlačidla:

 

4. Vyberte sieť Eduroam:

 

5. Pre správne nastavenie pripojenie zadajte, resp. vyberte tieto možnosti:

 

  • Metóda EAP: PEAP
  • Overenia - 2. fáza: MSCHAPV2
  • Certifikát CA: Použiť certifikáty systému

 

 

6. Doplňte ďalšie údaja:

 

  • Doména: uniba.sk
  • Identita: meno@uniba.sk (miesto mena použi svoj univerzitný login)
  • Heslo: prístupový kód (vieš si ho zistiť na tejto stránke)

 

 

7. Nakoniec stlačte Pripojiť.

Návod bol úspešne vyskúšaný na mobilnom telefóne s verziou systému Android 9.

Upozornenie: Vaše heslo zostane uložené vo vašom telefóne resp. tablete. V prípade straty alebo krádeže telefónu/tabletu si heslo okamžite zmeňte, pretože ten, kto ho získa, získa aj vaše prístupy.