Nastavenie Eduraomu pre Debian Linux

1. Stiahnite si certifikát certifikačnej autority

2. Nastavte vlastnosti pripojenia podľa nasledujúceho obrázku. Ako Používateľské meno zadajte váš univerzitný login (napr. mrkvicka123). Ako heslo použite váš Prístupový kód.