Nastavenie univerzitného e-mailu pre Android

Tento návod platí pre zamestnancov fakúlt a študentov, ak sa chcú pripojiť na Office365. Ak ste zamestnanec fakulty, ktorá ešte nepodporuje mailové riešenie cez Office365, kontaktujte vášho technického správcu.

1. Medzi "Aplikáciami" zvoľte "Nastavenia" (Settings):

2. V nastaveniach zvoľte "Kontá" a  "Pridať konto" (+ Add account):

3. Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync (niekedy sa uvádza názov Corporate):

4. Zadajte vašu e-mailovú adresu v tvare loginUK@uniba.sk a ECP kód (zistíte ho na https://cdo.uniba.sk/public/ecp) a stlačte MANUAL SETUP:

5. V poli Domain\username za login doplnte @uniba.sk a v poli Exchange server zadajte outlook.office365.com a stlačte Next.

6. Prebehne komunikácia so serverom. V okne Remote security administration zvolte OK.

7. V ďalšom okne nastavení Vášho konta si zvolte hodnoty, ktoré Vám vyhovujú a stlačte Next.

8. V ďalšom okne sa Vám zobrazí oznam, že už môžete prijímať maily. Pre potvrdenie stlačte DONE.

Návod bol otestovaný na Android 5.0.1 Lollipop.

Upozornenie: Vaše heslo zostane uložené vo vašom telefóne resp. tablete. V prípade straty alebo krádeže telefónu/tabletu si heslo okamžite zmeňte, pretože ten, kto ho získa, získa aj vaše prístupy.