Rektor UK udelí Veľkú zlatú medailu svetovo uznávanému fyzikovi Kipovi S. Thornovi

Bratislava 7. októbra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nadáciou ESET v stredu 13. októbra 2021 na svojej pôde privíta laureáta Nobelovej ceny za fyziku profesora Kipa S. Thorna. Rektor Univerzity Komenského profesor Marek Števček odovzdá poprednému svetovému vedcovi Veľkú zlatú medailu UK za jeho kritický prínos pre detektor LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn.


Profesor Kip Thorne je americký fyzik, medzinárodne uznávaný odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku, so zameraním na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny. Je jedným z troch vedcov, ktorým v roku 2017 udelili Nobelovu cenu za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Do histórie kinematografie sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.

„Veľmi si vážim špičkovú vedeckú prácu profesora Thorna a vysoko oceňujem aj jeho zanietenie pre popularizáciu vedy. Nemyslím tým len ochotu vymeniť rolu fyzika za rolu herca, ale hlavne jeho aktivity v rámci popularizácie vedy, napríklad v spolupráci s nadáciou ESET,“ povedal rektor UK Marek Števček. „Považujem za veľkú česť odovzdať mu naše najvyššie ocenenie Veľkú zlatú medailu UK,“ dodal.

Udelenie Veľkej zlatej medaily UK sa uskutoční dňa 13. októbra 2021 o 9.30 hod. v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. Po udelení medaily vystúpi profesor Kip Thorne s prednáškou na tému: „Môj hlboký vzťah so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny“.

Slávnostné odovzdanie a prednáška budú telemostom vysielané aj do prednáškových sál ďalších slovenských univerzít a naživo prenášané prostredníctvom live streamu.

Svetovo uznávaný teoretický fyzik na Slovensko zavíta ako predseda medzinárodnej komisie ocenenia excelentných vedcov ESET Science Award. Medzinárodná komisia na čele s profesorom Kipom Thornom vyberá laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

„Návšteva profesora Kipa Thorna je pre našu krajinu – a najmä jej vedeckú komunitu – obrovská česť,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko. „Profesor Thorne je nielen excelentný vedec a výskumník, ale aj popularizátor vedeckého poznania. Svojím zanietením dokáže zaujať milióny ľudí po celom svete a vyvolať v nich fascináciu dosiaľ nepoznanými aspektmi vesmíru a sveta okolo nás.“

Vstup na slávnostné odovzdávanie Veľkej zlatej medaily UK a prednášku Kipa S. Thorna je voľný, no s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je účasť možná len pre zaočkovaných hostí. Registrácia na podujatie je až do naplnenia kapacít možná na tejto webstránke.

Viac informácií nájdete na: www.esetscienceaward.sk

 

O Univerzite Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska výskumná univerzita. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch hodnotenia. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Do zahraničia vysiela najvyšší počet študentov zo Slovenska a prijíma aj najviac zahraničných študentov.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk

O ocenení ESET Science Award

ESET Science Award je ocenením excelentných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. O laureátoch ocenenia rozhoduje uznávaná medzinárodná komisia na základe náročných kritérií, akými sú aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, kreativita, komunikácia, dopad na iné oblasti života, ale aj dodržiavanie princípov vedeckej etiky a ohlas blízkych spolupracovníkov alebo študentov. Ocenenie každoročne udeľuje Nadácia ESET.