Časopis Lekárskej fakulty je nepretržite vydávaný od októbra 1921


07. 05. 2019 16.48 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Nech konáš čokoľvek, vždy vyber vecí nemnoho, pretože mnohosť rozptyľuje, nemnohosť sústreďuje, ale najlepších, lebo jedno najlepšie vydá za mnoho menej dobrých. A tých sa pevne drž, aby si nemohol byť od nich odtrhnutý a znova zapletený v mnohosť a malichernosti. (J. A. Komenský)

100 rokov Univerzity Komenského to je pôsobenie univerzity v troch štátnych útvaroch, pôsobenie v piatich politických systémoch československého štátu a následne v Slovenskej republike, pôsobenie a postavenie univerzity, jej organizácia, činnosť, práva a povinnosti postupne upravené ôsmimi zákonmi (súbormi zákonov či právnych noriem).

Pre tých, čo chcú vedieť o UK viac, si môžu pozrieť napríklad publikácie: „Rektori Univerzity Komenského 1919 – 2009“, „Akademické insígnie a slávnostné obrady na Univerzite Komenského v Bratislave“ a „Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014“; „Via Comeniana“ 2014; „Vivat Academia“ 2014.

Vedeli ste, že?
...prvý rektor Univerzity Komenského profesor Kristian Hynek povedal pri vzniku Univerzity Komenského: „Je to budúcnosť, ktorá riadi naše činy a ktorej sme povinní sa zodpovedať.“?

... 11. 11. 1919: Univerzita bola na návrh prof. Františka Drtinu vládnym nariadením číslo 595/1919 Sb. pomenovaná po významnom pedagógovi svetového mena, veľkom Európanovi, Janovi Amosovi Komenskom na Univerzitu Komenského?

...napríklad na Viedenskej univerzite v rokoch 1526 – 1789 študovalo 756 poslucháčov pôvodom z Bratislavskej stolice? Titul bakalára filozofie získalo 88 poslucháčov, titul magistra filozofie 48 a titul bakalára teológie 14 študentov?

...impaktovaný vedecko-odborný časopis Lekárskej fakulty - Bratislavské lekárske listy, je nepretržite vydávaný pod hlavičkou UK od októbra 1921?