UK ide do ulíc: po 32 rokoch opäť bojujeme za slobodné univerzity

Bratislava 8. novembra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravuje „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“. Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.


Udalosti okolo novely vysokoškolského zákona dospeli do bodu, keď univerzity spoločne s vysokoškolskými reprezentáciami pripravujú verejný protest. Akademický svet je rozčarovaný z prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ignorovalo návrhy kontaktnej skupiny, a snaží sa mocensky presadiť priame riadenie univerzít politickými nominantmi. Protest prichádza v čase, kedy sa s výhradami akademického prostredia stotožnil aj Klub 500 a apeloval na stiahnutie zákona, a po rokovaní školského výboru parlamentu, na ktorom predseda výboru Richard Vašečka zdôrazňoval potrebu dosiahnuť konsenzus namiesto „lámania veci cez koleno“.

„V roku 1989 som ešte ako žiak základnej školy cítil revolučnú atmosféru novembrových námestí. Je smutné, že 32 rokov po Nežnej revolúcii musíme opäť vyjsť do ulíc, aby sme sa postavili za slobodu univerzít. Ale inak nemôžeme. Každá generácia zažije momenty, kedy už nemôže mlčať a musí sa vzoprieť arogancii moci. Ten čas práve nadišiel,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Keďže Univerzita Komenského od začiatku stojí na čele zodpovedného prístupu k manažovaniu pandémie, aj tento protest kladie maximálny dôraz na zodpovednosť v zmysle dodržiavania rozostupov a prekrytia horných dýchacích ciest respirátormi FFP2.

Zodpovedný protest za slobodné univerzity k dnešnému dňu okrem organizátorov podporuje aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Študentská rada Trnavskej univerzity a Ekonomická univerzita v Bratislave. Ďalší podporovatelia a podrobnosti o podujatí budú postupne pribúdať na stránke protestu. Samostatné podujatia organizujú aj študentské samosprávy, napríklad na Filozofickej fakulte UK. STU pripravila Petíciu za zachovanie akademickej samosprávy, ktorú po dvoch dňoch podpísalo 1600 ľudí.

K hlavným výhradám univerzít voči navrhovanej novele patrí hrozba priamej kontroly univerzít politickými nominantmi, strata kontroly nad majetkom a fakt, že novela nerieši skutočné problémy vysokého školstva. Slovenské univerzity čaká v budúcom roku redukcia celkového rozpočtu o 28 miliónov eur, pričom už v súčasnosti nedosahuje financovanie úroveň Českej republiky, Maďarska či Poľska.

Pripojte sa k udalosti na Facebooku

 

Organizačné pokyny:


Čas a miesto protestu

Protest začína o 13.00 hod. pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Po privítaní sa presunieme po trase Štúrova – Námestie SNP – Poštová – Obchodná – Jánska na Námestie slobody, kde bude pripravené pódium pred Fakultou architektúry a dizajnu STU. Na konci príhovorov zaznie študentská hymna Gaudeamus Igitur. Akcia potrvá maximálne 2 hodiny.


Príhovory

Filip Šuran, Martin Putala, Rudolf Kropil, Viera Peterková, Michal Májek, Nikol Makóová, Oliver Moravčík, Marek Števček. Príhovory moderuje Zuzana Bujačková.


Bezpečnostné pokyny

Naším cieľom je pokojne a zodpovedne upozorniť na problém politizácie univerzít. Rešpektujte, prosím, všetky pokyny organizátorov a polície. Pri pochode dodržiavajte protipandemické opatrenia ako rozostupy a prekrytie horných dýchacích ciest. Dôrazne odporúčame respirátor FFP2, budú k dispozícii aj od organizátorov. Ak by ste mali akékoľvek otázky či obavy, kontaktujte dobrovoľníkov v reflexných vestách alebo organizačný tím v žltých bundách.


Čo si vziať

Akékoľvek transparenty (pozor na dlhšie tyče kvôli elektrickým vedeniam), vlajky, rapkáče, bubny, podľa fantázie a vkusu. Našou farbou je čierna a žltá, ktorá symbolizuje výstrahu. Odporúčame teplé oblečenie a pevnú obuv.


Parkovanie

Parkovanie osobných áut je možné v blízkom nákupnom centre Eurovea, alebo na Tyršovom nábreží na opačnej strane Dunaja (stačí prejsť cez most pešo alebo jednu zastávku električkou). Pre parkovanie autobusov odporúčame parkovisko Osobný prístav, ktoré je asi 400 metrov od miesta, kde protest začína. 


MHD

Zastávka „Šafárikovo námestie“.

 

ŽIVÝ PRENOS