Prof. Miroslav Urban získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil dňa 1. januára 2013 prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania 20 osobnostiam vedy, školstva, umenia a športu.


02. 01. 2013 08.49 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Medzi ocenenými je i prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorému prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti teoretickej chémie a rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike. Profesor Urban je zakladateľom skupiny teoretickej a počítačovej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre fyzikálnej chémie.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal aj prof. Štefan Vašek, ktorý bol dlhoročným zamestnancom Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK. Ocenenia prezidenta SR si prebrali i ďalšie významné osobnosti, ktoré absolvovali štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, ako napríklad jadrový fyzik prof. Karel Šafařík, básnik a prozaik Štefan Moravčík či tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.

K oceneným patria tiež vodný slalomár a olympionik Michal Martikán, operný spevák Peter Dvorský, herečka Magda Paveleková, režisér Peter Solan či husľový virtuóz Peter Michalica.

Kompletný zoznam ocenených: www.prezident.sk