Medzi víťazmi Študentskej osobnosti Slovenska má svoje zastúpenie aj Prírodovedecká fakulta UK

Jedenásť talentovaných a výnimočných mladých ľudí si dnes prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Medzi nimi bol i Mgr. Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty UK.


04. 12. 2012 15.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2011/2012 bolo nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

V kategórii prírodné vedy a chémia si ocenenie prevzal Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty UK (v roku 2011/2012 doktorand fakulty, v súčasnosti už pracovník Katedry geológie a paleontológie PRiF UK). Top študentskou osobnosťou 8. ročníka tohto projektu sa stala a cenu prezidenta SR si prevzala absolventka Prírodovedeckej fakulty UK Mgr. Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

Mgr. M. Hyžný (vpravo) pri preberaní ocenenia

Foto: Zuzana Halvoníková