Univerzita Komenského obnovuje najstarší univerzitný klub na Slovensku

Bratislava 19. apríla 2022: V Mlynskej doline na internátoch Univerzity Komenského v Bratislave dnes znovu otvoria multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum UniK. Legendárny priestor študentského klubu pod názvom Unic a neskôr Unique prešiel celkovou rekonštrukciou. Moderné priestory privítajú návštevníkov po viac ako dvoch rokoch.


Činnosť pôvodného študentského klubu sa skončila uplynutím doby nájmu pôvodnému prevádzkovateľovi. Univerzita následne spustila anketu. Až 39 % študentov sa vyjadrilo za zachovanie klubu a 35 % sa priklonilo k možnosti komunitného priestoru. Univerzita sa rozhodla v novom koncepte obe funkcie spojiť.

V júli 2020 vyhlásila UK transparentnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť Janud, ktorá prevádzkuje aj populárne bratislavské centrum KC Dunaj. Kompletne zrekonštruovaný priestor v Mlynskej doline prináša svieži post-industriálny dizajn: kombináciu moderných betónových prvkov, dubového dreva a priznaných železobetónových nosníkov. Nové presklené okná otvárajú barovú časť smerom k átriu a v budúcnosti umožnia sedenie na plánovanej vonkajšej terase.

„Nové multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum plánuje prepojiť subkultúru s popkultúrou a zábavu so vzdelávaním. Naším cieľom je, aby klub poskytol príjemnú kulisu počas celého dňa, od rannej kávy až po večerné pivo,“ hovorí o koncepte klubu Ivan Pätoprstý zo spoločnosti Janud. UniK Mlyny okrem občerstvenia prinesie kultúru, umenie, zábavu, vzdelanie, živú hudbu, filmové večery, cestovateľské prednášky či stand-up comedy. Jedným z prvých plánovaných podujatí bude koncom apríla live verzia obľúbeného podujatia TEDxUniverzitaKomenského.

Návrat tradície zábavného a kultúrneho klubu do Mlynskej doliny teší aj rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka. „Pandémia bola pre najväčšie slovenské univerzitné mestečko tvrdou ranou. Teraz sa postupne vraciam k môjmu sľubu zvyšovať úroveň služieb v Mlynskej doline. Mlynská dolina nemá byť len internátmi, ale hlavne študentskou komunitou, kde budú mladí ľudia radi ostávať aj cez víkendy. Som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť partnera, ktorý naplní študentské predstavy o zábave aj komunitných aktivitách, a že sme v transparentnej súťaži spoločne so zástupcami študentov vybrali solídneho partnera so skúsenosťami v gastre aj kultúre,“ hovorí.

UniK Mlyny v prvej fáze otvorí barovú a dennú časť. Neskôr sprístupní aj tanečnú sálu. Viac informácií na profiloch facebook.com/unikmlyny a instagram.com/unik_mlyny/.