Jubilant Alojz Drahoš vystavoval svoje diela

Sochár a pedagóg Alojz Drahoš mal počas 18. februára – 2. marca 2014 veľkú, reprezentatívnu jubilejnú výstavu „Reminiscencie“ v Galérii Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave na Dostojevského rade (UMELKA) pri príležitosti jeho 60. jubilea.


17. 03. 2014 12.27 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Jubilejná výstava A. Drahoša prezentovala viac ako 200 exponátov z obdobia od roku 1987 až po súčasnosť. Pôsobivá expozícia bola prekvapením nielen pre laickú verejnosť, ale aj pre výtvarnú a sochársku obec. V „tichu“ ateliéru A. Drahoša v Zohore v plnom pracovnom a tvorivom sústredení a zápale, s vysokými kritériami profesionality, zrodilo sa (a rodí) jedinečné a „zvučné“ výtvarné dielo umelca: sochy a plastiky v matérii drevo, mramor a hlavne bronz, medaily, plakety, reliéfy, šperky a drobné sklo, rozmerné sochárske i voľné kresby. To všetko aj popri náročnej a zodpovednej pedagogickej práci a úväzkoch A. Drahoša na katedre.

Na svojich poslucháčov nezabudol ani pri tejto jubilejnej výstave. V priestoroch galérie v priebehu jeho výstavy viacerí z nich modelovali v hline. Boli to stretnutia s umelcom – pedagógom a kurátorom výstavy a finisáž tohto improvizovaného ateliéru. Prvá akcia sui generis v Galérii Slovenskej výtvarnej únie.

Pozoruhodné je aj námetovo-tematické rozpätie tvorby a inšpirácií A. Drahoša. Dominantná je téma človeka – humanizmus, poézia, étos, rozprávačstvo i abstrakcia, mágia znakov a symbolov v posolstvách a podobenstvách diel. Inšpiráciou je grécka antika, niektoré kresťanské témy – Krížová cesta i živá súčasnosť technická a múzická, sondy i hudba. V sochárstve sú vzácne prírodné i krajinárske motívy a fantazijné témy. V brilantnej modelácii A. Drahoša sú prítomné sily, energia a pôvab baroka, secesie a sochárskej moderny, vychádzajúcej z odkazu diela Augusta Rodina.

Jubilejná výstava A. Drahoša hodnoverne dokumentovala úžasnú schopnosť umenia moderny i samotného autora oživiť zdanlivo mŕtvu matériu sochy živým duchom, citom a filozofiou majstrovského diela. Aj preto úprimné vivat jubilantovi.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., kurátor výstavy

 

Akad. soch. Alojz Drahoš, PhD., sa narodil 11. 4. 1954 v Zohore na Záhorí. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1975 – 1981), kde pôsobil ako asistent. Od roku 1992 je pedagógom na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, kde bol aj vedúcim katedry a kde absolvoval doktorandské štúdium a získal titul PhD. Je členom Slovenskej výtvarnej únie – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, Združenia medailérov Slovenska. Od roku 1982 sa pravidelne zúčastňuje na mnohých kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Sú to aj prestížne výstavy svetovej Medzinárodnej organizácie medailérov FIDEM. Od roku 1987 usporiadal aj individuálne výstavy: Myjava, Nitra, Bratislava (viaceré), Dunajská Streda, Zohor, Trenčín, Varšava, Lodž.