UK pozýva maturantov na dni otvorených dverí

Bratislava 25. januára 2023: Univerzita Komenského v Bratislave pozýva záujemcov a záujemkyne o štúdium na svoje fakulty v rámci dní otvorených dverí. Viaceré otvoria svoje brány ešte v januári alebo vo februári.


V sobotu 28. januára do svojich priestorov pozýva Filozofická fakulta UK a poobede Pedagogická fakulta UK. Dňa 6. februára uchádzačov privíta Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a online konzultácie poskytne Fakulta managementu UK, 8.  februára má DOD Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 10. februára Prírodovedecká fakulta UK aj Farmaceutická fakulta UK. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK ponúka individuálne termíny počas celého februára.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK bude mať deň otvorených dverí 2. marca a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 30. apríla. Letný deň otvorených dverí pre študentov z nižších ročníkov organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK dňa 7. júna.

Študenti uvažujúci o štúdiu na týchto fakultách budú mať príležitosť stretnúť sa s prednášajúcimi, študentmi i členmi vedenia. Dozvedia sa informácie o fakulte, prijímacom konaní, ponuke študijných programov a organizácii štúdia. Môžu sa priamo vyučujúcich či študentov spýtať, čo ich zaujíma, a získať tak informácie z prvej ruky. Prípadne môžu navštíviť príslušné laboratóriá.

Termíny podávania prihlášok na jednotlivé fakulty sa líšia. Poväčšine treba prihlášku podať do konca februára alebo marca. Niektoré fakulty majú aprílové termíny.