Nanočastice zlata pomôžu pri liečbe reumy, tím UK získal ocenenie

Bratislava 3. novembra 2022: Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave zistili, že zlato má výrazný vplyv na rast buniek chrupavky a protizápalový účinok. Výskumníci Farmaceutickej fakulty UK a Prírodovedeckej fakulty UK si za tento objav nedávno prevzali Cenu za transfer technológií na Slovensku. Ocenenie prichádza v čase 70. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK a krátko po 80. výročí založenia Prírodovedeckej fakulty UK.


Degeneratívne ochorenia kostí, kĺbov a chrupaviek postihujú množstvo ľudí, nezriedka aj v produktívnom veku. Zlomeniny rúk, bedier či chrbtice spôsobené osteoporózou sú spojené s vysokou úmrtnosťou hlavne staršej populácie. Artritída, čiže zápalové ochorenie kĺbov, je v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie. Cieľom liečby je preto dosiahnuť zmiernenie príznakov ochorenia alebo potlačenie zápalu.

Terapia zlatom je známa od 20. rokov 20. storočia, pre vysoký výskyt toxických vedľajších účinkov sa však už nepoužíva. Výskum farmaceutov pod vedením Ferdinanda Devínskeho ukázal, že aj zlato v podobe nanočastíc má výrazný vplyv na rast buniek chrupavky a protizápalový účinok. Ide o výnimočné spojenie dvoch účinkov, ktoré sú nevyhnutné v liečbe týchto ochorení. Moderné nanosystémy majú nízku toxicitu a vysokú stabilitu, čo je kľúčové pre ich použitie.

„Keď náš tím v roku 2017 ukončil riešenie projektu zameraného na malé molekuly v biomedicínskom výskume, bolo zrejmé, že pokračovanie výskumu by sa malo niesť v rovine nových malých molekúl a bioaktívnych nanočastíc pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov,“ hovorí Ferdinand Devínsky z Farmaceutickej fakulty UK, bývalý rektor UK.

Súčasťou tímu sú aj Josef Jampílek, Martin Pisárčik, Miloš Lukáč a Jan Hošek. Realizátorom kľúčových experimentov bol Martin Pisárčik. „Atraktívna a prudko rozvíjajúca oblasť nanočastíc zlata ma priviedla k hľadaniu ich uplatnenia vo farmaceutických aplikáciách na základe ich výnimočných fyzikálnych vlastností a biologickej aktivity,“ uviedol.

Výskum v oblasti nanočasticových systémov otvára nové možnosti pre veľkú skupinu pacientov trpiacich ochoreniami pohybového aparátu. Materiály v nanomeradle možno použiť na diagnostiku alebo na organizovaný prenos terapeutík na špecifické miesta. Zároveň sa berie do úvahy potlačenie nežiaducich účinkov liečby.

Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii inovácia si výskumníci prevzali na konferencii o transfere technológií COINTT 2022 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Výskum realizovali vedci Farmaceutickej fakulty UK v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne v rámci projektov APVV-0516-12 a APVV-17-0373.

Farmaceutická fakulta UK vznikla v roku 1952. Pedagogická prax bola od jej vzniku vždy založená na najmodernejších poznatkoch z oblasti vedy. Zakladateľmi boli profesor Ľudovít Krasnec a profesor František Švec. Významným míľnikom bolo obdobie 60. rokov, kedy sa fakulta stala jedinou celoštátnou farmaceutickou fakultou v Československu. Dnes na fakulte študuje vyše 1000 slovenských a zahraničných študentov a farmácia patrí medzi 5 najpopulárnejších študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave.

Výročie si slávnostne pripomenuli 18. októbra, kedy v Aule UK ocenili významné osobnosti. V rámci osláv fakulta v tomto semestri organizuje viacero aktivít. Dňa 23. novembra univerzita na návrh Farmaceutickej fakulty UK udelí čestný doktorát významnému nemeckému farmakológovi Joachimovi Neumannovi.