Slávnostné otvorenie Medzinárodnej chemickej olympiády na UK

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa toto prestížne podujatie konalo v 30 krajinách. Cieľom chemickej olympiády je podporovať záujem študentov o vedu, najmä o chémiu.


Dnes, t. j. 20. júla 2018, Medzinárodnú chemickú olympiádu slávnostným príhovorom otvoril rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: "Som veľmi rád, že vás môžem privítať - vášniví fanúšikovia chémie - v Bratislave. Je pre mňa veľkým potešením a cťou privítať vás v mene akademickej obce Univerzity Komenského pri tejto jedinečnej príležitosti. Prvý ročník olympiády sa konal v Československu v roku 1968. Preto je veľmi symbolické, že v období, keď si pripomíname sto rokov od vzniku Československa (1918), vedúce aj k založeniu našej univerzity o rok neskôr, hostíme spolu s našimi českými partnermi 50. ročník tohto významného medzinárodného podujatia. Rád by som sa poďakoval svojim kolegom a našim partnerom za ich nadšenie a vynaloženie veľkého úsilia pri príprave tejto celosvetovej prestížnej príležitosti na podporu poznatkov o chemickom a vedeckom výskume, na posilnenie nášho priateľstva a medzinárodnej spolupráce a v neposlednom rade vám všetkým za aktívnu účasť."

IChO prebieha v dňoch 19. - 29. júla 2018. Na jubilejnú oslavu sa podujatie vrátilo do svojho rodiska, do Česka a na Slovensko. Hlavnými usporiadateľmi sú Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe. Samotná súťaž prebieha v Bratislave, porota bude pracovať v Prahe, kde sa potom uskutoční aj slávnostné vyhodnotenie. Účastníci prišli z 82 krajín z piatich svetadielov. Počet súťažiacich by mal po prvý raz prekročiť hranicu 300.

Slovensko sa pravidelne umiestňuje v druhej desiatke zúčastnených krajín. V ére samostatnosti získalo 10 zlatých, 39 strieborných, 37 bronzových medailí a 2 čestné uznania. Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia na Prírodovedeckej fakulte UK dodnes, napríklad doc. Martin Putala (prezident 50. IChO za SR), prof. Jozef Noga, doc. Ivan Valent, Dr. Erik Szabó a Dr. Lukáš Konečný.

Sledujte aj:

WEB

Facebook

Instagram

Twitter