Zlaté výročie Medzinárodnej chemickej olympiády na UK

V roku 2018 oslávi Medzinárodná chemická olympiáda svoje 50. výročie. Od roku 1968 sa toto prestížne podujatie konalo v 30 krajinách. Cieľom chemickej olympiády je podporovať záujem študentov o vedu, najmä o chémiu.


V dňoch 19. - 29. júla 2018 sa koná Medzinárodná chemická olympiáda (IChO). Na jubilejnú oslavu sa IChO vracia do svojho rodiska, do Česka a na Slovensko. Hlavnými usporiadateľmi IChO je Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe. Samotná súťaž prebehne v Bratislave, porota bude pracovať v Prahe, kde sa potom uskutoční aj slávnostné vyhodnotenie. Účastníci prídu z 82 krajín z piatich svetadielov. Počet súťažiacich by mal po prvý raz prekročiť hranicu 300.

Slovensko sa pravidelne umiestňuje v druhej desiatke zúčastnených krajín. V ére samostatnosti získalo 10 zlatých, 39 strieborných, 37 bronzových medailí a 2 čestné uznania. Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia dodnes na Prírodovedeckej fakulte UK, napríklad doc. Martin Putala (prezident 50. IChO za SR), prof. Jozef Noga, doc. Ivan Valent, Dr. Erik Szabó a Dr. Lukáš Konečný.

Sledujte aj:

WEB

Facebook

Instagram

Twitter