Vedci vďaka DNA rozpoznali nové druhy jašterov žijúcich v Stredomorí

Bratislava 21. júna 2018: Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v spolupráci s medzinárodným tímom podarilo v Európe identifikovať štyri samostatné druhy jaštera (gekóna egejského), ktoré boli doteraz považované za jeden. Výsledky ich výskumu budú mať dopad na druhovú rozmanitosť a evolučnú biogeografiu Stredomoria a vymedzenie ochranárskych priorít. Novorozpoznané druhy sú totiž endemity s malým areálom rozšírenia a môžu byť ohrozené vplyvom človeka.


Východné Stredomorie je známe vysokou druhovou diverzitou a endemizmom, teda organizmami, ktoré nie je možné nájsť nikde inde na svete. Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave sa spoločne s medzinárodným tímom z Grécka, Turecka, Izraela, Talianska, Ruska, Spojených štátov amerických a Českej republiky podarilo v Európe identifikovať skryté evolučné línie (samostatné druhy) v rámci druhu jaštera, ktoré boli až doposiaľ považované za jeden druh.

„Ide o druh, ktorý sa odborne nazýva Mediodactylus kotschyi, teda gekón egejský. Morfologické štúdie už skôr naznačovali vysokú vnútrodruhovú variabilitu s veľkým počtom rozpoznaných poddruhov, ktorých bolo okolo 30. S tým bola v našej štúdii spojená aj pomerne náročná taxonomická revízia, ktorá viedla k definovaniu štyroch nových druhov,“vysvetľuje Mgr. Daniel Jablonski, PhD., člen výskumného tímu z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK.

Kombinácia DNA dát, evolučno-genetických analýz a taxonomickej revízie na rozsiahlom území východného Stredomoria ukázala, že sa tu v skutočnosti nachádzajú až štyri druhy jašterov, z ktorých dva sú endemické – nachádzajú sa len na niekoľkých ostrovoch v Egejskom mori. Konkrétne sú to druhy Mediodactylus orientalis (Izrael, Libanon, Sýria, Cyprus, južné Turecko, juhovýchodná Egejská oblasť), Mediodactylus danilewskii (Čiernomorie a juhozápadné Turecko), Mediodactylus bartoni (Kréta) a Mediodactylus oertzeni (Rodos, Karpathos). Pôvodný druh Mediodactylus kotschyi sa tak dnes nachádza v oblasti kontinentálneho Balkánu, väčšine Egejskej oblasti a Talianska.

„Distribučný vzor týchto druhov naznačuje, že aspoň niektoré z nich boli na určité územie, napr. polostrov Krym či územie Talianska, pravdepodobne dopravené človekom v období staroveku. Evolučné rozrôznenie tohto druhu sa podľa študovaných dát začalo už pred 15 miliónmi rokov a zapadá do biogeografického vývoja Stredomoria. Všetky tieto novoidentifikované druhy zasahujú na územie Európy, čím sa zoznam stavovcov rozšíril o štyroch ďalších zástupcov,“ ozrejmil význam objavu mladý vedec UK.

Výsledky výskumu podľa neho podávajú nový pohľad na druhovú rozmanitosť Stredomoria a budú mať dopad na budúce štúdie o formovaní jeho fauny, ako aj na vymedzenie ochranárskych priorít, keďže najmä novorozpoznané ostrovné endemity môžu byť ohrozené vplyvom človeka.

„O význame výsledkov vedeckej spolupráce Dr. Daniela Jablonskeho a Dr. Davida Jandzíka z katedry zoológie s medzinárodnými kolektívmi svedčí aj ich publikovanie v prestížnom časopise Molecular Phylogenetics and Evolution. Identifikácia samostatných endemických druhov gekóna egejského mení nielen naše poznanie evolučnej biogeografie Stredomoria, ale tiež významne napomáha zameraniu ochranárskych priorít v zmysle zachovania pestrosti živočíšnych druhov na našej planéte,“ zdôraznil prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.