Univerzita Komenského v Bratislave vstúpila do 100. akademického roka

Bratislava 24. septembra 2018: Najstaršia slovenská univerzita na Slovensku dnes otvorila jubilejný 100. akademický rok. Univerzita Komenského v Bratislave bola založená 27. júna 1919. Akademický rok 2018/2019 sa ponesie v znamení osláv storočnice. Na otvorení roka sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.


Na UK bude v tomto roku študovať približne 26 000 študentov, z toho takmer 8000 prvákov. Zvýšil sa záujem zahraničných študentov a ich celkový počet sa po prvýkrát v histórii blíži číslu 3000. Zo zahraničia prichádza takmer 12 % študentov. „S radosťou konštatujem, že sa nám podarilo stabilizovať počet prijatých študentov a zastaviť pokles spôsobený demografickým vývojom. Predbežne evidujeme o takmer 1000 zapísaných študentov v dennej forme štúdia viac ako v predchádzajúcom roku,“ vyhlásil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Za dvadsať rokov vyslala UK v rámci programu Erasmus+ približne 8200 študentov do zahraničia a prijala takmer 4000 zahraničných študentov. „V tomto roku očakávame 10-percentný nárast pri všetkých typoch mobilít, pričom počet prichádzajúcich študentov na UK bude ešte vyšší. Celkový počet mobilít v rámci tohto európskeho programu dosiahol na našej univerzite počet 14 000, čo nás radí na čelo tabuľky všetkých slovenských univerzít,“ zdôraznil rektor UK.

Najvyšší predstaviteľ univerzity sa nevyhol ani apelu na nevyhnutnosť reformy vzdelávania na Slovensku. „Nabádame politickú reprezentáciu, aby sa dôraz na vzdelávanie stal nielen proklamovanou prioritou, ale aby sa naplnil v praxi. Vyzývame slovenskú spoločnosť a slovenské autority, aby sa s potrebnou invenciou a adekvátnym úsilím snažili dosiahnuť životné a pracovné podmienky eliminujúce únik mozgov a motivujúce našich odborníkov v zahraničí k návratu domov. Nehovoriac o schopnosti pritiahnuť k nám vedcov medzinárodného a svetového významu,“ povedal rektor UK.

„Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je totiž jeho podfinancovanie. Sme na chvoste krajín Európskej únie. Slovensko ako jedna z mála krajín vynakladá na vedu a inovácie finančné prostriedky vo výške menej ako jedno percento z HDP. Priemer EÚ je pritom viac ako 2 % HDP,“ uviedol prof. Karol Mičieta. Napriek nedofinancovaniu univerzity sa UK zo všetkých vysokých škôl na svete pohybuje na hranici 2 % najlepších.

Univerzita Komenského bude svoje výročie pripomínať počas celého akademického roka študentskými i oficiálnymi podujatiami, medzi ktorými nebude chýbať už tradičný AmosFest (24. – 26 septembra 2018), výstava, vydanie publikácií a iné. Ústredné oslavy sa uskutočnia 26. – 28. júna 2019.

Pozrite si aj video!