Univerzita Komenského pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu internátov

Bratislava 15. januára 2019: Internát Ľ. Štúra Výškový blok B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK prejde kompletnou rekonštrukciou. Univerzita Komenského v Bratislave sa tak rozhodla po tom, čo vláda SR prisľúbila finančné prostriedky na obnovu ubytovacích zariadení pre študentov. Z celkového objemu 14,3 milióna eur bolo na účet UK pripísaných zatiaľ 3 150 917 eur.


Najväčšia a najdrahšia modernizácia budovy v histórii VM Ľ. Štúra – Mlyny UK prinesie aj jej nový vzhľad. Z pôvodnej stavby zostane len skelet, všetko ostatné bude nové a moderné. Obnovou prejdú všetky inžinierske siete, vonkajšie opláštenie budovy, okná, dvere i sociálne zariadenia. Zrušia sa balkóny, čím sa zväčšia izby a odstráni sa problém s holubmi. Moderný vzhľad budovy bude dopĺňať nové zariadenie izieb a nábytok. Zmenou prejde aj fasáda a priestor tzv. betónových Véčok, ktorý presklením získa novú úžitkovú plochu.

S rekonštrukciou sa začne po odubytovaní študentov v júni 2019 a vyprataní objektu. Presunúť bude potrebné administratívne oddelenia, nájomcov, ako aj použiteľný nábytok, sanitárne zariadenia a pod. 

Predpokladáme, že práce sa môžu začať na jeseň 2019. Disponujeme už právoplatným stavebným povolením na zateplenie a kompletnú výmenu fasády a momentálne kompletizujeme prípravu dokumentácie na vyhlásenie verejného obstarávania. 

„Rátame, že rekonštrukcia potrvá 18 – 24 mesiacov, čo znamená určité obmedzenia aj pre študentov. Som však presvedčený, že výsledok bude stáť za to a že ho ocenia všetci ubytovaní,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V roku 2019 čaká rekonštrukcia aj tri bloky Átriových domkov, kde sa kompletne vymenia inžinierske siete v celkovej sume 450 000 eur, ako aj výmenníkovú stanicu na Manželských internátoch v sume 500 000 eur. Okrem toho bude o niekoľko týždňov vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu stravovacej prevádzky v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

Univerzita Komenského v Bratislave verí, že zvýšením štandardu ubytovania prispeje zároveň k záujmu mladých ľudí o štúdium na najväčšej vysokej škole na Slovensku.