Týždeň vedy a techniky s UK

4. až 10. novembra 2019 (pondelok - nedeľa) od 9.00 hod., Slovensko


Univerzita Komenského sa aj tento rok svojimi podujatiami zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Toto podujatie sa uskutoční tento rok po šestnástnástykrát v dňoch 4. – 10. novembra 2019. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Súčasťou tohto ročníka bude aj interaktívna výstava Veda netradične, ktorá vám predstaví vedu a techniku tak, ako ju nepoznáte. Uskutoční sa v dňoch 7. až 8. novembra 2019 v priestoroch výstaviska Incheba. Zoznam stánkov a viac informácií o výstave nájdete TU.

Podujatia UK

6. november 2019, 11.00 hod. - Dom ZSVTS

Chémia v praktickom živote

Keďže rok 2019 je medzinárodným rokom periodickej tabuľky (vyhlásený OSN), ZSVTS sa rozhodol dotknúť aktuálnej témy, ktorou je chémia okolo nás. Z Prírodovedeckej fakulty UK vystúpi na podujatí profesor Karol Jesenák s prednáškou Zaujímavá história jednej chemickej fabriky na Slovensku.

6. november 2019, 17.30 hod. - KC Dunaj

Vedatour ++

Môžete sa tešiť až na štyri prednášky z histórie, bioinformatiky, chémie a astronómie. Broňa Brejová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK bude rozprávať o tom, ako čítať DNA a čo sa z nej môžeme dozvedieť. Evina Steinová z Huygens Institute v Amsterdame bude rozprávať o päťstoročnej histórii úvodzoviek. Peter Szolcsányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU prezradí, ako rastliny a živočíchy vnímajú vône. Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK vysvetlí, ako vznikla naša Slnečná sústava.

7. november 2019, 9.00 hod. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Vedatour ++

Okrem iných odborníkov prinesú zaujímavé prednášky v rámci Vedatour ++ aj vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, na ktorých sa žiaci môžu dozvedieť, na čom vedci práve pracujú alebo ako vyzerá ich bežný deň, či akú školu si vybrať. Broňa Brejová bude rozprávať o tom, ako čítať DNA a Juraj Tóth vysvetlí, ako vznikla naša Slnečná sústava.

7. november 2019, 14.00 hod. - Pedagogická fakulta UK, Šoltésova ulica

Učiť gramatiku anglického jazyka áno, ale ako?

Na to vám odpovedia odborníci z Pedagogickej fakulty UK. Účastníkov oboznámia aj s výsledkami trojročného vedeckého projektu VEGA. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť.

8. november 2019, 9.30 hod. - Aula rektorátu UPJŠ v Košiciach

Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Súťaž je organizovaná Fyzikálnym korešpondenčným seminárom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Matematicko-fyzikálnou fakultou Univerzity Karlovej FYKOS.

8. november 2019, 16.30 hod. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Podvečer s dátovou vedou

Workshop s názvom Podvečer s dátovou vedou vám predstaví nový študijný program Dátová veda. Návštevníci budú môcť diskutovať aj s odborníkmi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK o perspektívach dátovej vedy na Slovensku či absolvovať Workshopy pri počítačoch aj bez počítačov.

4. decembra 2019 o 13.00 hod. - Pedagogická fakulta UK

Informatika v primárnom vzdelávaní: Príležitosť a výzva

Profesor Ivan KalašFakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v prednáške Informatika v primárnom vzdelávaní: Príležitosť a výzva ozrejmí, aký potenciál prináša informatika ako predmet v primárnom vzdelávaní.

Organizujete aj Vy podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky? Dajte nám o tom vedieť na pruniba.sk a pridáme ho do prehľadu udalostí.