Slávnostné zhromaždenie akademickej obce pri príležitosti 100. výročia UK


 
Vo štvrtok 27. júna 2019

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave

10.30 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

PROGRAM:
Otvorenie
Slávnostný príhovor rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka
Slávnostný príhovor prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
Slávnostný príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho
Odovzdanie ocenenia – Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave prevezme predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský
Odovzdanie ocenení – Pamätnej medaily Univerzity Komenského v Bratislave – vybraným inštitúciám a osobnostiam
Slávnostný príhovor zástupcu rektora Univerzity Karlovy Tomáša Zimu
Slávnostný príhovor rektora Slovenskej technickej univerzity Miroslava Fikara
Slávnostný príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka
Krátky koncert Solamente Naturali

Uvedenie pamätnej zberateľskej mince a poštovej známky

14.00 hod. v Aule UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii

Premiéra symfonickej fantázie od Mariána Lejavu skomponovanej špeciálne k výročiu univerzity

18.00 hod. v Slovenskej filharmónii, Medená 3, Bratislava
Vstup pre pozvaných hostí