Profesor Martin Homza predstavil novú publikáciu o slovensko-chorvátskych vzťahoch

Dňa 20. júna 2018 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila prezentácia druhého dielu vedeckého zborníka s názvom Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od roku 1780 po súčasnosť). Na podujatí sa okrem predstaviteľov univerzity zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku a ďalší významní hostia.


Publikácia je už druhým výstupom niekoľkoročnej a jedinečnej spolupráce medzi odborníkmi Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity. Obsahovo vychádza z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. – 11. mája 2014 na Záhrebskej univerzite a jej editormi sú aj tentokrát Željko Holjevac, Martin Homza a Martin Vašš.

„S Chorvátskom nás spája vyše 800 rokov spoločnej štátnosti v rámci bývalého Uhorského kráľovstva i tradícia spoločnej politiky v rokoch meruôsmych, či v rámci krajín Malej Dohody po roku 1918. V súčasnosti sme spoločne členmi našej európskej rodiny,“ zdôraznil vo svojom prejave prof. Karol Mičieta, rektor UK.

„Táto publikácia je naozaj jedným z mála diel, ktoré dokumentujú to, čo sa u nás dnes deklaruje ústami verejných činiteľov Slovenskej a Chorvátskej republiky, že máme záujem o západobalkánsku tematiku, že máme záujem o výskum histórie tejto oblasti a o pokračovanie našich spoločných vzťahov,“ zhodnotila prínos medzinárodnej spolupráce ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Aleksandar Heina upriamil pozornosť prítomných na slovenskú minoritu dodnes žijúcu v Chorvátsku a chorvátsku minoritu žijúcu na Slovensku: „Obe krajiny vnímajú ako krásne, že majú tieto národnostné menšiny. Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa slovenskej vláde, že napomáha tejto chorvátskej menšine zachovať si svoju tradíciu, svoju kultúru a svoj jazyk.“

Editor publikácie prof. Martin Homza vo svojom prejave zdôraznil metaforický význam rieky Dunaj ako prastarej spojnice medzi krajinami Európy, ktorá pretrváva naprieč spoločenskými zmenami v dejinách.

„Môžem povedať, že táto práca prinesie veľmi rýchlo veľmi jasné, veľmi presné a veľmi rukolapné výsledky, ktoré budú nielen prítomné ako tovar pre tých, ktorí sú veľkými ctiteľmi vysokej kultúry. Ale budú prítomné pre každodenných obyvateľov, pre bežných ľudí v Chorvátsku a na Slovensku, ktorí žijú túto realitu, ktorú som spomenul na začiatku – totiž, že sa cítia v Chorvátsku ako doma a že sa cítia na Slovensku ako doma a nevedia prečo. My im to pomôžeme verbalizovať a ukázať,“ uzavrel prof. Homza.