Prednáška o modernom Rumunsku po prvej svetovej vojne spojená s krstom knihy

14. marca (štvrtok) 2019, o 10.30 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Vo štvrtok 14. marca 2019 sa bude v Rektorskej sieni UK o 10.30 hod. konať prednáška rektora Babes-Bolyai University v Kluži a prezidenta Rumunskej akadémie vied prof. Dr. Johna-Aurela Popa na tému Formovanie moderného Rumunska a nová politická architektúra strednej a východnej Európy po prvej svetovej vojne. Po prednáške bude nasledovať uvedenie do života slovenského prekladu knihy Dejiny Sedmohradska.

Prednáška bude tlmočená z angličtiny.

***

Ioan-Aurel Pop je predsedom Rumunskej akadémie vied, univerzitným profesorom a rektorom Univerzity Babeș-Bolyai v meste Cluj-Napoca. Je autorom a spoluautorom viac ako osemdesiatich kníh, vedeckých úvah a učebníc a viac ako sedemsto odborných článkov a štúdií, z ktorých medzi najnovšie patria Ilustrované dejiny Rumunov pre mladých (Vydavateľstvo Litera, 2018) a História, pravda a mýty (3. upravené a doplnené vydanie, Vydavateľstvo Școala Ardeleană, 2018). Bol mu udelený titul Doctor Honoris Causa zo strany viac ako 10 domovských i zahraničných univerzít. Je členom viacerých zahraničných vedeckých akadémií a spoločností ako napr. Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (Rakúsko), Národnej Vergíliovej akadémie v Mantove (Taliansko), Benátskeho Atenea v Benátkach (Italia) či Európskej akadémie vied, umení a filozofie v Paríži (Francúzsko). Bol hosťujúcim profesorom na mnohých univerzitách v USA, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku a Rakúsku, zastával funkciu riaditeľa Rumunského kultúrneho inštitútu v New Yorku (USA) a Rumunského inštitútu pre kultúru a humanitný výskum v Benátkach (Taliansko).