Oceňovanie výnimočných študentov, pedagógov a aktérov z novembra 1989

18. novembra 2019 (pondelok), o 13.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


V pondelok 18. novembra 2019 13.00 hod. odovzdá rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenenia 30 výnimočným študentom a 30 pedagógom UK

Ocenenie tento rok získa aj 25 účastníkov udalostí z novembra 1989, ktorí boli v tom čase študentmi.

Okrem toho rektor UK odovzdá 2 Zlaté medaily UK, a to Ladislavovi Snopkovi za príspevok k presadeniu slobody a demokracie na Slovensku počas novembra 1989 a Valérovi Mikulovi za odvahu a podporu Študentského hnutia v novembri 1989.