Medzinárodná vedecká konferencia na tému Príroda a jej ochrana v priereze času

17. - 19. októbra 2017 (utorok až štvrtok), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš


Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so spoločnosťou Bach systems, spol. s. r. o., Lučenec, Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Príroda a jej ochrana v priereze času, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 19. októbra 2017 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Záštitu nad podujatím prevzali minister životného prostredia SR Ing. László Sólymos a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Program konferencie

 

Tešíme sa na vašu účasť.