Letnú školu SAS absolvovalo 151 cudzincov

V Aule UK sa dňa 24. augusta 2018 ukončil 54. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Zo 156 záujemcov o slovenčinu si diplom o absolvovaní prevzalo 151 študentov z 33 krajín.


Poslucháči absolvovali 90 až 120 hodín priamej výučby, bohatý vzdelávací, kultúrny aj vlastivedný program. Počas trvania školy 5. – 25. augusta spoznali i krásy Slovenska, navštívili Bratislavský hrad i hrad Devín, Košariská, Spiš, Národný park Muránska planina, Vysoké Tatry a iné kúty Slovenska. Hlavnou časťou programu však bol intenzívny jazykový kurz, v rámci ktorého boli rozdelení do 13 študijných skupín podľa pokročilosti znalosti slovenčiny.

Až dve tretiny cudzincov tvorili študenti slovenčiny na vysokých školách a univerzitách v zahraničí. Ďalšími boli prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí.

Riaditeľka SAS - centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., verí, že absolventi budú v štúdiu slovenčiny pokračovať aj samostatne: „S napätím som sledovala, ako si osvojujete náš jazyk, ako sa zbližujete s našou kultúrou a postupne sa stávate členmi veľkej sasistickej rodiny. V mene všetkých chcem vyjadriť presvedčenie, že naše úsilie odovzdať vám čo najviac poznatkov a naučiť vás čo najlepšie komunikovať po slovensky nebolo len záležitosťou tejto letnej školy.“

Tento ročník reflektoval historické medzníky 19. a 20. storočia v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti. Témou boli „magické osmičky“ (1848, 1918, 1948, 1968, 1988). Takým medzníkom bolo aj pred pár dňami pripomenuté 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Vo svojom príhovore naň odkázal aj prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.: „V auguste roku 1968 Slováci a Česi prišli aj o nádej, pričom na jej návrat čakali vyše dve desaťročia. Preto verím, že napriek všetkým turbulenciám sa o ňu už nikým nedajú pripraviť. Moja nádej vo vzťahu k vám tkvie zasa vo viere, že zanietení pracovníci Studia Academica Slovaca na čele s jej riaditeľkou pani doc. Janou Pekarovičovou prispeli spolu s prajným prostredím našej univerzity zásadne k tomu, aby ste si slovenský jazyk a slovenskú kultúru zamilovali.“

Téma 1968 v týchto dňoch rezonuje v spoločnosti. Prodekan Filozofickej fakulty UK prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., pripomenul, že v roku 1968 už SAS fungovala. „Šafárikovo námestie bolo vtedy jedným z dôležitých miest stretu medzi obyvateľmi Bratislavy a okupačnými vojskami. Nie je preto náhoda, že ikonická fotografia Ladislava Bielika má v pozadí hlavnú budovu našej a tak trocha i vašej alma mater. Augustové udalosti z roku 1968 poznačili 4. ročník SAS-u, ktorý predčasne skončil a jeho účastníci museli po týždni opustiť Bratislavu,“ uviedol prodekan.

Za absolventov sa poďakovala účastníčka Rosella di Venere z Talianska: „Tým, že sme tri týždne žili spolu, pochopili sme, že máme niečo spoločné: túžbu žiť spolu, zapájať sa, smiať sa, niekedy aj byť unavení, no vždy sa starať jeden o druhého. A to nám pomohlo, aby sme dozreli ako ľudia. Verím, že každý z nás v tom svojom kútiku sveta je pripravený začať novú cestu svojho života.“

Bližšie informácie o tomto ročníku prinesieme v časopise Naša univerzita.

Fotogaléria: Facebook UK