Konferencie INCoS-2018 a NBiS-2018 v Bratislave

5. - 7. septembra 2018 (streda - piatok), 8.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Katedra informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v dňoch od 5. – 7. septembra 2018 v spolupráci s Fukuoka Institute of Technology v Japonsku 10. medzinárodnú konferenciu inteligentných sietí a kolaboratívnych systémov (INCoS-2018) v spojení s 21. medzinárodnou konferenciou o sieťových informačných systémoch (NBiS-2018).

Cieľom týchto konferencií je odprezentovať najnovšie výsledky výskumu v inteligentných a adaptívnych riešeniach pre sociálne siete a systémy spolupráce a stimulovať ďalší výskum, ktorý smeruje k vytvoreniu responzívnych prostredí pre vytváranie sietí a rozvoj adaptívnych, bezpečných, mobilných a inteligentných systémov pre kolaboratívne učenie. Zároveň tieto podujatia vytvárajú networking pre výskumných pracovníkov z oblasti sieťových a informačných systémov s cieľom podporiť výmenu riešení a skúseností medzi týmito komunitami a praxou.

Konferencie ponúkajú atraktívny a aktuálny program prostredníctvom viac ako 100 účastníkov, ktorí odprezentujú 135 svojich príspevkov.

Na konferenciách ako hlavní rečníci vystúpia:

Peter Hellinckx, University of Antwerp, na tému IoT a CPS

Juraj Laifr, SAP Slovensko, s témou digitálna transformácia

Peter Linhardt, CEO Finesoft, k téme eHealth

Program podujatí:

INCoS-2018

NBiS-2018