Konferencia projektu Centrum aktívneho starnutia

25. apríla 2019 (štvrtok), 11.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava


Dňa 25. apríla 2019 o 11.00 hod. sa na FTVŠ UK uskutoční úvodná konferencia (Kick- off-meeting) projektu Centrum aktívneho starnutia (CAA)

Kompetenčné centrum je zamerané na pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov a na program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Viac informácií o projekte.

Vašu účasť potvrďte emailom do 10. apríla 2019 na bratislavaactive-ageing.eu. 

Program