Konferencia November ’89 – 30 Years After

14. - 15. novembra 2019 (štvrtok, piatok), o 9.30 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


Medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Historický ústav SAV a Univerzita Komenského, sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Konferencia bude prezentovať najnovší výskum o novembri 1989 domácich a svetových odborníkov. Ako hlavní rečníci vystúpia historici Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde a James Krapfl z McGill univerzity. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor odborníkom z humanitných a spoločenských vied na začatie medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzigeneračnej diskusie o „nežnej revolúcii“, jej príčinách, priebehu a dôsledkoch.

Program