DUK 2018 aj o tom, prečo môžu policajti nasadzovať putá

V stredu dňa 18. júla 2018 sa v Divadle Aréna uskutočnila tretia prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK). Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je tiež rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave, vysvetlila malým poslucháčom to, prečo môžu policajti nasadzovať putá.


Na to, prečo môžu policajti nasadzovať putá, hneď v úvode odpovedala prof. Lucia Kurilovská jednoducho: "Lebo im to ukladá zákon."

Azda každý z nás sa v detstve túžil stať policajtom. Prof. L. Kurilovská malým poslucháčom vysvetlila, kto sa môže stať policajtom. Upozornila najmä na náročné fyzické a psychické testy, ale aj na podmienky, ktoré musíte spĺňať, ak sa chcete stať policajtom. "Nároky sú čím ďalej tým vyššie," povedala. Malým študentom vysvetlila aj to, že policajný zbor má 10 služieb (dopravná polícia, poriadková polícia, železničná polícia a ďalšie). 

Čo môže policajt robiť a ako vás k tomu donúti? Tieto informácie sa podľa prof. Kurilovskej dozviete v Zákone o Policajnom zbore a v Etickom kódexe policajta. Práva a povinnosti policajta schvaľuje Vláda SR. Na Slovensku máme viac ako 23 000 policajtov. Ak chce policajt zabrániť protiprávnemu konaniu, môže použiť hmaty, chvaty, údery a kopy. V iných prípadoch aj strelnú zbraň. Ak je už policajt svedkom trestného konania, podozrivú osobu môže zatknúť alebo zadržať. "Policajti najviac zasahujú do ľudských práv, no je to potrebné na ochranu tých, ktorým podozrivá osoba ubližuje alebo pácha inú trestnú činnosť," zdôraznila profesorka Právnickej fakulty UK. Trestné konanie vykonáva policajt ako orgán činný v trestnom konaní, poverený príslušník Policajného zboru a vyšetrovatelia Policajného zboru. Profesorka ďalej povedala poslucháčom aj to, že zadržať podozrivú osobu môže ktokoľvek, neskôr je potrebné vydať ju policajtom. Policajti môžu osobu, ktorá pácha trestnú činnosť, zadržiavať až 48 hodín. V prípade terorizmu je to 96 hodín. Jednoducho konajú v rámci zákona, ktorý im to ukladá a umožňuje. Preto policajti majú kompetenciu nasadzovať putá.

Prekvapením na záver bola reálna simulácia situácie, ako policajti zasahujú v praxi. Účastníkmi simulácie boli malí poslucháči DUK a nad správnosťou ich konania dohliadal príslušník Policajného zboru SR.

Na malých študentov v rámci 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského čakajú aj ďalšie zaujímavé prednášky, tá najbližšia bude v stredu 25. júla 2018 o 11.00 hod. v Divadle Aréna o grafitoch. 

Program Detskej Univerzity Komenského