Diskusia "Nie sme ako oni"

18. novembra 2019 (pondelok), o 15.45 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


15. 11. 2019 12.49 hod.

Diskusia o novembri 1989 na UK s aktérmi novembrových udalostí, ktorí boli v čase revolúcie študentmi alebo pedagógmi. Vystúpia Jana Plulíková, Pavel Neogrády, Peter Michalko, Pavol Balgavý, Pavel Bóna a Branislav Malík.

Moderuje: Erik Láštic.