Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

8. novembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Malá Hora 4A (Aula Magna JLF UK), Martin


Dňa 8. novembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine bude konať Deň otvorených dverí za aktívnej účasti BioMedu, konkrétne Divízie onkológie a Divízie molekulovej medicíny, Ústavu fyziológie a Simulačného centra. Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní. 

Bližšie informácie sa dozviete TU.