UK oceňuje záujem analytikov Úradu vlády SR o postavenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch

Bratislava 21. septembra 2023: Analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy ÚV SR analyzovali postavenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. Univerzita Komenského v Bratislave rozumie snahe analytikov podporiť tézy, ktoré Úrad vlády SR presadzuje. Téza o „čoraz väčšom zaostávaní“ našej univerzity je však zavádzajúca a nekorektná. Faktom je, že vzhľadom na stúpajúci počet hodnotených univerzít sa Univerzite Komenského darí postavenie v rebríčkoch kontinuálne zlepšovať.


Univerzita Komenského je jediná slovenská univerzita, ktorá sa každoročne vyskytuje vo všetkých relevantných rebríčkoch hodnotiacich svetové univerzity. Analytici Úradu vlády SR sa vo svojom texte zamerali na tri rebríčky – ARWU, QS a THE.

 • V rebríčku ARWU (Šanghajský rebríček) sa UK v roku 2021 umiestnila na 801. – 900. pozícii, v roku 2022 na 701. – 800. priečke, v roku 2023 obsadila 901. – 1000. miesto. Znamená to, že minulý rok sa hodnotenie UK oproti roku 2021 zlepšilo, tento rok zas zhoršilo. V období od roku 2017 po rok 2023 počet hodnotených univerzít v tomto rebríčku stúpol z 1300 na 2500. V prepočte patrila Univerzita Komenského v roku 2018 k 46,73 % – 53,33 % najlepšie hodnotených univerzít, v tomto roku patrí k 36,04 % – 40,00 % najlepších. Tento údaj svedčí o pozitívnom raste.
 • V rebríčku QS WUR sa UK umiestňuje na 771. – 780 mieste. Od roku 2016 v tomto rebríčku osciluje na približnej rovnakej pozícii. Aktuálne je na rovnakej pozícii ako v roku 2019 či 2020. V roku 2016 svetový rebríček QS umiestnil* 900 univerzít, v súčasnosti ich je 1500. V roku 2016 patrila medzi 70,9 % najlepších, dnes to je 45,8 %. Aj tento údaj svedčí o kontinuálnom zlepšovaní postavenia UK medzi svetovými univerzitami.[1]
 • V rebríčku THE WUR sa aktuálne umiestňuje na 1001. – 1200. priečke. Vo všetkých absolútnych skóre tohto rebríčka od roku 2016 stúpa. V roku 2016 umiestni* rebríček 800 univerzít, dnes to je 1799. Pozícia UK sa zlepšila z 75,13 % – 81,63 % v roku 2016 na 55,64 % – 66,70 %. Opäť ide o trend kontinuálneho zlepšovania postavenia Univerzity Komenského medzi svetovými univerzitami.

Pre úplnosť uvádzame umiestnenie Univerzity Komenského v niektorých ďalších svetových rebríčkoch, ktoré sme zoradili od najvyššieho po najnižšie:

 • The Three University Missions (MosIUR) – 286. miesto
 • RankPro – 454. miesto
 • Round University Ranking (RUR) – 589. miesto
 • Best Global Universities (US News) – 639. miesto
 • The Center for World University Rankings (CWUR) – 661. miesto
 • University Ranking by Academic Performance (URAP) – 739. miesto
 • National Taiwan University Rankings (NTU) – 851. – 900. miesto

Tri dôležité body z pohľadu hodnotiacich rebríčkov:

 1. Niektoré rebríčky výrazne bonifikujú zamestnancov z radov držiteľov Nobelových cien či Fieldsových medailí. V rebríčkoch ako ARWU má tento indikátor váhu až 30 %. Zamestnať držiteľa Nobelovej ceny je pre slovenskú univerzitu v súčasnej situácii nereálne.
 2. Dôležitou súčasťou skóre býva akademická reputácia, ktorú si jednotlivé služby zisťujú vlastnými prieskumami medzi akademikmi a akademičkami. V niektorých rebríčkoch má tento parameter hodnotu až 50 %. Väčšina slovenských univerzít má však len minimálny až nulový rozpočet na medzinárodný marketing a investície do cielenej inzercie, ktorú nám ponúkajú samotní vydavatelia rebríčkov.
 3. Mnohé rebríčky priebežne menia váhy rôznych kritérií a neustále stúpa počet zaradených krajín. Preto majú údaje z rôznych rokov len orientačnú výpovednú hodnotu.

Univerzita Komenského oceňuje záujem analytikov Úradu vlády SR o postavenie slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. Vláda SR je najväčším odberateľom našich služieb, a preto by sme privítali jej podporu pri rôznych problémoch, s ktorými bojujeme, napríklad meškajúce žiadosti o platbu pri veľkých projektoch, zabezpečenie prístupu k medzinárodným databázam, nadmerná byrokracia pri obstarávaní či nedostatočné financovanie internátov, vďaka ktorému Univerzite Komenského časom hrozí postupné uzatváranie budov v Mlynskej doline. Našim najväčším problémom je nepredvídateľnosť financovania. To, s akým rozpočtom môžeme daný rok hospodáriť, väčšinou zistíme až po začiatku daného roka, čo znemožňuje dlhodobé plánovanie.

Samostatnou otázkou je financovanie vysokého školstva v porovnávaných krajinách. Podľa Eurostatu vynakladá Slovensko na vysoké školstvo 0,6 % HDP, kým Česko 0,7 %, Maďarsko 1,6 %, Poľsko 1,2 %. Rozpočet Univerzity Komenského predstavuje sumu zhruba 140 miliónov eur a rozpočet všetkých 20 slovenských verejných vysokých škôl predstavuje dohromady približne 600 miliónov eur ročne. Rozpočet len Univerzity Karlovej predstavuje približne 500 miliónov eur, a rozpočet Viedenskej univerzity je viac ako 700 miliónov eur ročne.

Záverom by sme radi zopakovali, že postavenie Univerzity Komenského v medzinárodných rebríčkoch sa každým rokom vzhľadom na rastúci počet hodnotených univerzít kontinuálne zlepšuje. Ak sa univerzitám v okolitých krajinám darí ešte lepšie ako nám, vnímame to ako výzvu na zamyslenie sa nad podporou, ktorú naše univerzity dostávajú od štátu.

________

[1]Včera 20. septembra 2023 prvýkrát vyšiel rebríček európskych škôl QS. V tomto rebríčku sa Univerzita Komenského umiestnila na 298. mieste v Európe a na 20. mieste z krajín východnej Európy. Hodnotiť tieto údaje je však ešte príliš skoro, keďže ide o prvú edíciu.

*Pôvodné znenie hodnotil upravené na umiestnil. Počet hodnotených univerzít bol vyšší.