Webinár COST o integrácii rodu a pohlavia do výskumu a inovácií


04. 10. 2022 12.59 hod.
Od: Projektové centrum FiF

Akadémia Európskej spolupráce vo vede a technike (COST) pozýva na svoj vôbec prvý webinár o integrácii rodu a pohlavia do výskumu a inovácií. Podujatie s názvom „Integrating the gender dimension in research and innovation“ sa bude konať 13. októbra 2022 medzi 11.00 a 12.00 h pod vedením Prof. Ineke Klinge, spravodajkyne pre projekt Horizont 2020 Rodové inovácie 2 a predsedníčky poradnej skupiny pre rodovú problematiku v rámci programu Horizont 2020 pri Európskej komisii.

Webinár poskytne všeobecný úvod k témam súvisiacim s rodovým aspektom vo výskume a odpovede na otázky:

 

  • Ako začleniť perspektívu rodu a pohlavia do rôznych oblastí výskumu a inovácií?
  • Prečo je integrácia perspektívy rodu a pohlavia dôležitá ako pridaná hodnota výskumu z hľadiska excelentnosti?
  • Ako pohlavie a rod stimulujú inovácie a reagujú na spoločenské potreby a záujmy?
  • Ako môže rodová, intersekcionálna analýza a analýza z perspektívy pohlavia prispieť k inkluzívnejšej spoločnosti?

Počas webinára sa dozviete viac aj o výsledkoch expertných skupín 1 a 2 pre rodové inovácie, napr. prostredníctvom prezentácie príkladov prípadových štúdií.

Registrácia na podujatie

Heslo: GENDERWEB2022