Seminár Mgr. L. Bačiaka, PhD.

22. 10. 2021, 14.00, online


19. 10. 2021 13.58 hod.

 

Aplikácie magnetickej rezonancie in vivo na laboratórnych zvieratách

Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.

Laboratórium in-vivo NMR Centrálne laboratóriá, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava

Abstrakt

Magnetická rezonancia (MR) predstavuje jednu z mála techník umožňujúcich neinvazívne sledovať fyziologické procesy v organizme v tak rôznorodom spektre. Cieľom prednášky bude demonštrovať na konkrétnych spoluprácach potenciál tejto techniky pri riešení úloh v biomedicínskom výskume. Jedná sa o jednu so série prednášok uskutočnených na pôde SAV za účelom zvýšenia povedomia o metodike in vivo MR a súčasne zvýšenia záujmu o využitie tejto ojedinelej metodiky pri riešení vedeckých projektov. Prednáška bude vedená popularizačnou formou, ale je adresovaná hlavne vedeckej komunite, či už s čiastočnou alebo širšou znalosťou problematiky in vivo MR. Jej úlohou je navodiť diskusiu, ktorá by pomohla nadviazať spoluprácu pri riešení konkrétnych vedeckých úloh publika.


Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.