Pozor na podvodné telefonáty a e-maily!


07. 01. 2021 14.52 hod.

Chceli by sme Vás upozorniť na podvodné telefonáty a emaily, v ktorých sa podvodníci snažia získať údaje, prípadne prístup k Vášmu počítaču. Podvodníci sa vydávajú za technickú podporu externého dodávateľa (často Microsoft) a pokúšajú sa Vás presvedčiť, aby ste si do počítača nainštalovali softvér, ktorý Vám povedia.

V prípade, že takáto situácia nastane (alebo ste sa už stali obeťou takéhoto útoku), kontaktujte svojho technického správcu.

DODÁVATEĽSKÉ FIRMY A ICH ZAMESTNANCI NIKDY NEKONTAKTUJÚ ZAMESTNANCOV UNIVERZITY PRIAMO!

Ak by bola potrebná akákoľvek inštalácia softvéru na Vaše zariadenie, dostanete o tom informáciu od univerzitného personálu.