Rektor UK prof. Karol Mičieta na Univerzite v Záhrebe

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa dňa 21. novembra 2018 zúčastnil prezentácie druhého dielu vedeckého zborníka s názvom „Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od roku 1780 po súčasnosť)“ na Univerzite v Záhrebe, kde rokoval s jej rektorom prof. Damirom Borasom, DrSc., o ďalšom rozvoji vzťahov oboch partnerských univerzít.


Dielo predstavili spoluautori a editori publikácie prof. Martin Homza a Željko Holjevac za účasti oboch rektorov - prof. Karola Mičietu a prof. Damira Borasa, veľvyslanca SR v Chorvátsku Petra Suska a predstaviteliek ministerstiev školstva Slovenska a Chorvátska. Publikácia je v poradí druhým výstupom niekoľkoročnej a jedinečnej spolupráce medzi odborníkmi Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity. Obsahovo vychádza z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. – 11. mája 2014 na Záhrebskej univerzite a jej editormi sú Martin Homza, Željko Holjevac a Martin Vašš.

„Som presvedčený, že aj dnešné slávnostné stretnutie je prejavom nielen vzájomnej intenzívnej spolupráce, ale aj našej spriaznenosti a priateľstva. Oceňujem výsledky bádania historikov našich partnerských filozofických fakúlt a som veľmi rád, že sa pretavili aj do reprezentatívneho spoločného diela," vyzdvihol vo svojom privítacom príhovore na domácej akademickej pôde rektor Univerzity v Záhrebe prof. Damir Boras.

„S Chorvátskom nás spája vyše 800 rokov spoločnej štátnosti v rámci bývalého uhorského kráľovstva i tradícia spoločnej politiky v rokoch meruôsmych či v rámci krajín Malej Dohody po roku 1918. V súčasnosti sme spoločne členmi našej európskej rodiny. Slovensko kontinuálne podporovalo európskej integračné ambície Chorvátska. Nie je náhoda, že Slovenská republika ako prvá členská krajina ratifikovala 1. februára 2012 prístupovú zmluvu Chorvátska s Európskou úniou," zdôraznil vo svojom prejave prof. Karol Mičieta, rektor UK.

„Verím, že jedným z  prínosov našej spolupráce je to, že sa jej výsledky premietnu aj do každodenného života občanov našich vzájomne si tak blízkych krajín, že nájdu odozvu u bežných ľudí v Chorvátsku a na Slovensku - u Slovákov, ktorí sa cítia v Chorvátsku ako doma a u Chorvátov, ktorí sa cítia doma na Slovensku a nevedia definovať prečo. Našou prácou im to pomáhame verbalizovať a názorne na základe príbehu spoločnej histórie ukázať," uviedol počas predstavenia publikácie jej editor prof. Martin Homza.

Obaja rektori prof. Damir Boras a prof. Karol Mičieta privítali zriadenie spoločnej slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied deklarované práve 21. novembra 2018 na Univerzite v Záhrebe na základe medzinárodnej dohody o Programe spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 – 2022.

Rektor UK prof. Mičieta a rektor Záhrebskej univerzity prof. Boras sa na spoločnom rokovaní, na ktorom sa okrem iného hovorilo aj o iniciatíve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a projekte Európskej komisie na vytvorenie aliancií univerzít v rámci EÚ v záujme vzájomnej efektívnej univerzitnej spolupráce a zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania, dohodli na podpise nového Memoranda o spolupráci medzi obomi partnerskými univerzitami: Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou v Záhrebe.

PhDr. Branislav Slyško