DUK 2018 o tom, prečo je šport dobrou investíciou do života

Malí študenti si 15. augusta 2018 o 11.00 hod. v Divadle Aréna vypočuli predposlednú prednášku 16. ročníka DUK 2018. Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK, poslucháčom vysvetlil, prečo je šport dobrou investíciou do života.


"Tělo nechť každodenní své hýbání má," týmto citátom začal prednášku doc. Vanderka. 

Úvod prednášky patril vysvetleniu pojmov, ako aj odpovedi na otázku, čo je to šport. Pojem šport pochádza z latinského disportáre (rozptyľovať sa, baviť sa) a zo staroanglického disporte (zábava, rozptýlenie). Európska charta o športe z roku 1992 definovala pojem šport takto: "Šport je fenomén, ktorý zahŕňa všetky formy pohybovej aktivity, ktorých cieľom je prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej činnosti preukázať zvýšenú telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, formovať sociálne väzby alebo dosiahnuť výkon v súťažiach na všetkých úrovniach."

Ďalej sa doc. Vanderka venoval športu na Slovensku. Poukázal na to, že u nás máme 107 registrovaných športov a 123 000 registrovaných športujúcich detí. Niekomu to možno príde veľa, no oproti iným krajinám EÚ zaostávame. V nadväznosti na to docent dodal, že preto, aby sa deti začali viac venovať športu, je dobré, aby mali svoj vzor, ktorý chcú nasledovať. Vzory potrebujeme všetci. Nezabudol dodať ale ani to, že napriek tomu, aká sme malá krajina, máme veľmi úspešných športovcov vo svete.

Šport je hlavne súčasťou ekonomiky, no patrí aj do iných oblastí života. Či už si idete kúpiť plavecké okuliare, alebo len tenisky, aj to patrí do sféry športu. 

Záver prednášky patril pozitívnym aj negatívnym účinkom športu na naše zdravie. Odpoveď docenta bola: "Všetko s mierou." Deti by mali športovať hlavne pre zábavu. Ak sa hýbete, zlepšuje vám to aj mozgovú kapacitu. Cieľom je mať celoživotné pohybové kompetencie (pohybovú gramotnosť).    

Študentov DUK 2018 čaká v stredu 22. augusta 2018 o 11.00 hod. posledná prednáška na Univerzite Komenského v Bratislave (Aula UK). Dr. Vasilios Stavros z University of Warwick (Veľká Británia) porozpráva deťom o tom, prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom. Súčasťou prednášky bude aj slávnostná promócia 16. ročníka DUK 2018.

Program Detskej Univerzity Komenského