Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 7:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Riaditeľ CIT
Mgr. Peter Kopáč
peter.kopacuniba.sk

Zamestnanci CIT

Mgr. Ľubica Ďurneková

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9988

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Peter Židovský

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
10 9924
FMFI F2-169

Referát služieb a rozvoja IKT

Bc. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9909
02/592 44 926
11926
FMFI F2-170

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9888

Ing. Juraj Fojtík

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/592 44 965

Ing. Barbora Gregová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9908
02/592 44 908
10 9908
FMFI F2-170

Bc. Jakub Chalachán

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/592 44 965
11 965
F2-173

Ing. Peter Jurášek CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
10 9967
FMFI F2-174

Mgr. Katarína Kánová PhD.

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
Lektorka
+421 2 9010 2005
sb-14
Pondelok 07:00 - 08:00

Bc. Petra Kopáčová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9926
10 9926

Bc. Tomáš Matúš

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9927

Bc. Lukáš Meňhert

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9911
FMFI F2-170

Ing. Ján Petrík

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9925

Mgr. M. A. Katarína Pišútová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Ing. Ivan Pokrývka

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
lektor IT
+421 2 9010 9952

Mgr. Lukáš Riško

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
F2-169 (FMFI)

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
správca služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Referát prevádzky IKT

Ing. Tomáš Štrba

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
vedúci referátu
+421 2 9010 9931
9931
FMFI F1-140

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9932

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2064

Lukáš Čerňanský

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9442
02/592 44 442
10 9442

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
10 9945
FMFI F2-173

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
lektor IT
02/206 69 940
02/901 79 941
0908 975 566
0911 770 307
17 9941
23940
FTVŠ - 34
FTVŠ -34

Ing. Jozef Máčala

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9689
02/592 44 689
10 9689
SB14, RUK

Ivan Mančuška

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9946
02/901 09 946
0908 608 910
9946
FMFI F2, č.d. 173

Peter Miko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9947
02/592 44 947
FMFI F2-173

Dominik Múčka

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Referát infraštruktúry IKT

RNDr. Tomáš Fazekaš PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
02/501 17 283
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
02/602 95 782
21782
FMFI M-164

Bc. Boris Beran

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9951
02/901 09 951

Peter Galamboši

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9948
02/592 44 948
Centrum inf. technológii, Rektorát

RNDr. Jaroslav Janáček PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9922

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
10 9949
FMFI F2-172

Ing. Ildikó Takácsová

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Marek Vavrica

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
0908617785
facebook.com/marek.vavrica

Centrum podpory informačných technológií (Call centrum IT)

Mgr. Ján Račko

Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9910