Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 7:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Riaditeľ CIT
Mgr. Peter Kopáč
peter.kopacuniba.sk

Zamestnanci CIT

Mgr. Ľubica Ďurneková

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9988

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Peter Židovský

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
10 9924
FMFI F2-169

Referát služieb a rozvoja IKT

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9909
02/592 44 926
11926
FMFI F2-170

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9888

Ing. Juraj Fojtík

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/592 44 965

Ing. Barbora Gregová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9908
02/592 44 908
10 9908
FMFI F2-170

Bc. Jakub Chalachán

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/592 44 965
11 965
F2-173

Ing. Peter Jurášek CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
10 9967
FMFI F2-174

Mgr. Katarína Kánová PhD.

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
Lektorka
+421 2 9010 2005
sb-14

Bc. Petra Kopáčová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9926
02/901 09 926
10 9926
FMFI F1-136A

Bc. Tomáš Matúš

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9927

Ing. Lukáš Meňhert

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9911
FMFI F2-170

Ing. Ján Petrík

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9925

Mgr. M. A. Katarína Pišútová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
Koordinátor pre elearning
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Ing. Ivan Pokrývka

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
lektor IT
+421 2 9010 9952

Bc. Jana Polláková

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT

Mgr. Lukáš Riško

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
F2-169 (FMFI)

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
správca služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Referát prevádzky IKT

Ing. Tomáš Štrba

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
vedúci referátu
+421 2 9010 9931
9931
FMFI F1-140

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9932

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2064

Lukáš Čerňanský

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9442
02/592 44 442
10 9442

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
10 9945
FMFI F2-173

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
lektor IT
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Ing. Jozef Máčala

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9689
02/592 44 689
10 9689
SB14, RUK

Ivan Mančuška

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9946
02/901 09 946
0908 608 910
9946
FMFI F2, č.d. 173

Peter Miko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9947
9947#
FMFI F2-171

Dominik Múčka

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Referát infraštruktúry IKT

RNDr. Tomáš Fazekaš PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
02/501 17 283
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
02/602 95 782
21782
FMFI M-164

Bc. Boris Beran

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9951
02/901 09 951

Peter Galamboši

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9948
02/592 44 948
Centrum inf. technológii, Rektorát

RNDr. Jaroslav Janáček PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9922

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
10 9949
FMFI F2-172

Ing. Filip Kusy

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
0910 633 198

Ing. Ildikó Takácsová

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT

Ing. Marek Vavrica

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
0908617785
facebook.com/marek.vavrica

Centrum podpory informačných technológií (Call centrum IT)

Mgr. Ján Račko

Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9910