Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: (02) 59244 944
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 7:00 do 20:00
sobota a nedeľa (a sviatky): od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: (02) 59244 102
č.dv: 102-104 SB (1.poschodie, vedľa Auly UK)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Riaditeľ CIT
Mgr. Peter Kopáč
peter.kopacuniba.sk

Zamestnanci CIT:

Mgr. Milan Babušík

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/602 95 782
VoIP
21782
Miestnosť
FMFI M-164

Bc. Alex Bajús

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 926
VoIP
11926
Miestnosť
FMFI F2-170

Boris Beran

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT

Mgr. Silvia Bohumeľová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT

Lukáš Čerňanský

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 442

Mgr. Mária Dományová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 945
VoIP
11 945
Miestnosť
FMFI F2-173

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
Koordinátor infraštruktúry
Telefón
02/501 17 283
Miestnosť
FaF O-3
Publikačná činnosť

Bc. Juraj Fojtík

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 965

Peter Galamboši

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
VoIP
02/90 10 9948
Miestnosť
Centrum inf. technológii, Rektorát

Ing. Barbora Gregová

Rektorát UK, Centrum informačných technológií
odborný zamestnanec IT
Telefón
02/592 44 908
VoIP
11 908
Miestnosť
F2-170