Zenon Grocholewski, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu vo Vatikáne.
Dr. h. c. navrhla Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 12. 9. 2002 za prínos v oblasti kánonického práva a teológie a vplyv pri formovaní novej generácie právnikov a teológov Katolíckej cirkvi na Slovensku.