Viktor Vasilievič Skopenko

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ukrajinská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor v odbore anorganická chémia, rektor kyjevskej Štátnej univerzity T. G. Ševčenka.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát chemických vied mu bol udelený dňa 19. 10. 1989 za významný prínos svetovej vede v odbore anorganickej chémie.