Varahagiri Venkata Giri

Miesto pôsobenia: Indická republika
Oblasť pôsobenia: Štátnik, politik, prezident Indickej republiky. Význačný odborník v oblasti pracovného práva.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 8. 10. 1973 za celoživotné dielo v oblasti národnooslobodzovacieho hnutia Indie a za vedecké a publikačné práce zamerané na problematiku pracovného a priemyselného práva.