Václav Havel

Miesto pôsobenia: Česká a Slovenská federatívna republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Prezident ČSFR. Filozof, dramatik, publicista a verejný činiteľ.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 31. 10. 1990 za pôvodnú filozofickú a literárnu tvorbu inšpirujúcu vzťahy medzi kultúrou českou a slovenskou.