Tenzin Gyatso

Miesto pôsobenia: Tibetská exilová vláda v Dharamsale
Oblasť pôsobenia: 14. dalajláma, nositeľ Nobelovej ceny za mier (1989).
Dr. h. c. navrhol rektor UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 16. 10. 2000 za zásluhy na šírení vznešenej múdrosti, mieru a humanizmu na celom svete, za práce v oblasti morálnej filozofie, ktorými by sa dalo čeliť morálnemu chaosu tejto našej doby