Simon Wiesenthal

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Zakladateľ a stály pracovník Židovského dokumentačného strediska vo Viedni.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa l0. 11. 1995 za výsledky, ktoré dosiahol v oblasti ochrany ľudských práv a ochrany osobnosti, čím významnou mierou prispel aj k rozvoju trestného práva ako vednej disciplíny.