Sergej Alexandrovič Ambarcumjan

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Arménska republika
Oblasť pôsobenia: Rektor Jerevanskej štátnej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 4. 9. 1984 za významný prínos v oblasti rozvoja fyzikálnych vied a za mimoriadne zásluhy na rozvoji družobnej a vedeckej spolupráce s UK.