Prof. Valentin Gregorjevič Lebedev, DrSc.

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Profesor geomorfológie na Katedre geomorfológie Geografickej fakulty Štátnej univerzity N. G. Černyševského v Saratove.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát geografických vied mu bol udelený dňa 20. 11. 1967 za vedeckovýskumnú činnosť zameranú na využitie geomorfológie pri prieskume druhotných ložísk rôznych nerastných surovín.