Prof. Tilmann Degenhart Märk, PhD.

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Vedúci Inštitútu pre iónovú fyziku a profesor na Univerzite Leopolda Františka v Innsbrucku.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 15. 2. 2006 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti atómovej a molekulovej fyziky, ktoré podstatne ovplyvnili rozvoj fyziky v celosvetovom meradle.