Prof. RNDr. Dionýz Ilkovič, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita) v Bratislave.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedeckú činnosť vo fyzikálnej chémii a teoretickej fyzike.