Prof. Philipe Maystadt, PhD.

Miesto pôsobenia: Belgické kráľovstvo

Oblasť pôsobenia: Prezident Európskej investičnej banky. Profesor na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity v Louvain.

Dr. h. c. navrhla Fakulta managementu UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 1. 12. 2006 za publikačnú činnosť a praktickú finančnú politiku, ktorými významnou mierou prispel k vytváraniu európskej ekonomickej menovej únie.