Prof. PhDr. Tadeusz Kotarbiński

Miesto pôsobenia: Poľská ľudová republika, teraz Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor logiky na Filozofickej fakulte Univerzity vo Varšave.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za založenie novej vedeckej disciplíny – praxeológie.