Prof. PhDr. Piotr Gregorjevič Bogatyrjov

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Bývalý profesor etnografie na Filologickej fakulte Univerzity M. V. Lomonosova v Moskve.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát vied o umení mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za aplikáciu štrukturalistických postulátov na stredoeurópske etnografické javy a pedagogickú činnosť na Filozofickej fakulte UK.