Prof. PhDr. Milan Hodža

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Predseda vlády ČSR. Profesor novovekých dejín na Filozofickej fakulte UK.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 28. 2. 1938 za vynikajúce zásluhy, ktoré si získal politickou, organizačnou a hospodárskou činnosťou v prospech celého štátu.